Erabilera baldintzak

IBILKARI-ek Web-ean agertzen diren elementu guztien jabetza intelektuala izanik, bere buruari aitortzen dio, edozein unean eta aurretiaz ohartarazi gabe, web-ean dagoen informazioa edo haren konfigurazio zein itxuraren aldaketak eta eguneraketak egiteko ahalmena, erabiltzaile guztiei eraginez.

IBILKARI-ek beste Web orrialde batzuek, IBILKARI-en web orrira zuzentzen zaizkien estekak edo link-ak egitea baimentzen du, beti ere, honen jabea IBILKARI dela bermatzen badute. Estekak Web-eko hasierako orrira lotuak izan beharko dute, eta ezinezkoak izango dira honen logotipo edo beste edozein ikurren erabilera egitea, honen jabetza zalantzan jarriaz, bai eta LSSICE-ko 8 artikuluak arautzen duenari jarraituz, orden publiko edota moralaren aurkako eraso egin dezakeen ezer erabili.

IBILKARI bere Web orriaren erabilera desegoki eta ilegalak sortu ditzakeen kalteen ardura saihesten du. Era berean, IBILKARI-ek bere Web orrian ageri diren eduki, zerbitzu, datu eta abarren inguruan, hirugarren pertsonek, egin dezaketen transmisio, erreprodukzio eta erabileraren ondorioz sortutako kalte eta arduretatik aske gelditzen da.

IBILKARI-ek, jakinarazi nahi du, 1999ko abenduaren 13ko 15/99ko Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako Lege Organikoaren arabera, erabiltzaileek emandako datu pertsonalak, konfidentzialtasun guztiarekin eta hartuak izan diren erabilerarako soilik ibiliaz, datu pertsonal hauek fitxategi batean gordeko direla bermatzen du.

Emandako datuak benetakoak, zehatzak, erabatekoak eta eguneratutakoak direnaren bermea norberaren gain gelditzen da, honen ez konplitzearen ondorioz sor daitezken kalte zuzen eta zeharkakoen ardura guztia norbera izanaz. Datuen konfidentzialtasun eta segurtasuna bermatzeko, datu pertsonalen babeserako exijitzen diren segurtasun mailak ezarriak izan dira.

15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraituz, interesatuak edozein unetan erabili ahal izango ditu bere datu pertsonaletan sartu nahiz horiek zuzendu, deuseztatu eta haien aurka egiteko eskubideak, erregelamenduz zehazten den eran, horretarako honako helbidera zuzendu daiteke: Paseo Campo Volantin 20, 3º - 48007 Bilbao, o info@ibilkari.com

Zure udaletxeak gure zerbitzuak erabiltzeko interesa balu...

IBILKARI 2015